ČESKÉ DŘEVĚNÉ VÁNOCE společně s organizací PEFC ČR vyhlašují ve dnech 12.12. – 24.12.2016 VÁNOČNÍ SOUTĚŽ o hodnotné ceny

 

Do Vánoc už zbývá jen pár dnů a tipů na hezké dárky není nikdy dost. Proto nás těší, že jsme pro vás mohli připravit zábavné soutěže.

Od 12. prosince až do Štědrého dne zveřejníme na facebook stránce www.facebook.com/drevenevanoce několik soutěžních otázek, za jejichž správné zodpovězení čeká vždy na jednoho z vás odměna v podobě kalendáře na rok 2017 (níže) od organizace PEFC ČR a pro každého výherce víkendových částí soutěže máme připravenou krásnou knihou o dřevě (níže) od Martina Patřičného.

pefc-kalendar-2017-vizualizace

pefc-kalendar-2017-vizualizace-komplet_oriznuto

 

dsc_0007_kniha

 Soutěžní otázky jednotlivých soutěžních kol budou zveřejňovány na facebook stránce www.facebook.com/drevenevanoce Zapojit do soutěže se může každý, kdo se stane fanouškem stránky www.facebook.com/drevenevanoce a kdo odpoví na soutěžní otázku v komentářích pod postem se soutěžní otázkou na www.facebook.com/drevenevanoce , zároveň tímto každý účastník vyjadřuje souhlas s pravidly soutěže (pravidla najdete níže).

Výhercem se stane ten účastník, jehož odpověď na soutěžní otázku bude nejblíže skutečnosti. V případě shodných odpovědí na soutěžní otázku vyhrává ten, jehož odpověď byla vložena jako první.

Na konci každého soutěžního kola uvedeme výherce na stránkách www.facebook.com/drevenevanoce. Každý výherce bude následně kontaktován a požádán o doplnění příjmení a adresy bydliště pro zaslání výhry.

 

Zveme vás, posaďte se na chvilku a ponořte se do myšlenek o lese a přírodě… Cítíte tu vůni pryskyřice? Slyšíte šum stromů? Jestli nejste dětmi, staňte se jimi aspoň na pár vteřin.

 

Hodně štěstí a zábavy Vám přeje PEFC ČR – Lepší péče o les.

 

Pravidla soutěže ČESKÉ DŘEVĚNÉ VÁNOCE 2016

1. Organizátor

PEFC Česká republika, zájmové sdružení právnických osob, se sídlem Bělohorská 274/9, 169 00 Praha 6, IČ: 70943249, zapsaná v registru Magistrátu hlavního města Prahy s číslem registračním 17/09 (dále jen „Organizátor“) pořádá soutěž s názvem “ České dřevěné Vánoce 2016″ (dále jen „Soutěž“).

2. Specifikace soutěže

Soutěž je určena všem soutěžícím, kteří splní podmínky udané v pravidlech soutěže.

3. Termín trvání soutěže

Doba trvání soutěže je od 12. 12. 2016 do 24. 12. 2016 včetně. Soutěž probíhá v několika herních kolech – vždy dle informací na www.facebook.com/drevenevanoce a na webu www.drevenevanoce.cz/souteze/.

4. Účastníci

Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 10 let, která je, nebo která se stane, fanouškem stránky www.facebook.com/drevenevanoce a odpoví na soutěžní otázku v komentářích pod postem se soutěžní otázkou na www.facebook.com/drevenevanoce, zároveň tímto každý účastník vyjadřuje souhlas s pravidly soutěže.

5. Mechanismus soutěže

Soutěž probíhá v několika herních kolech.

Soutěžní otázky jednotlivých soutěžních kol budou zveřejňovány na facebook stránce www.facebook.com/drevenevanoce počínaje 12. prosincem 2016 a konče 24. prosincem 2016 včetně.

Výhercem se stane ten účastník, jehož odpověď na soutěžní otázku bude nejblíže skutečnosti. V případě shodných odpovědí na soutěžní otázku vyhrává ten, jehož odpověď byla vložena jako první.

Na konci každého soutěžního kola zveřejníme výherce na stránkách www.facebook.com/drevenevanoce.

6. Výhry

Výhrou v každém soutěžním kole během pracovního týdne je věcná cena, konkrétně kalendář na rok 2017 od organizace PEFC ČR a pro každého výherce víkendových částí soutěže výhru představuje Velká kniha o dřevě od Martina Patřičného.

Každý výherce bude kontaktován a požádán o doplnění příjmení a adresy bydliště pro zaslání výhry. Pokud výherce potřebné údaje nedodá do 10 dnů, ztrácí na výhru nárok.

Výhry budou výhercům po domluvě předány osobně nebo zaslány doporučenou zásilkou, a to nejpozději do 31. 1. 2017.

7. Všeobecné podmínky

Podrobné informace mohou zájemci o soutěž získat na internetových stránkách www.drevenevanoce.cz/souteze.

Organizátor si vyhrazuje právo změnit podmínky či pravidla této soutěže, případně akci zastavit, přerušit či odložit.

Účastníci se soutěže účastní s vědomím, že nemohou požadovat výhry v celkovém rozsahu ani v jednotlivých případech ve vyšší hodnotě nebo ve větším množství, než jaké určí organizátor, ani nejsou oprávněni požadovat na místo výher peněžité plnění.

Organizátor si vyhrazuje právo posoudit jednotlivé sporné situace nastalé v průběhu soutěže.

Výhry nelze vymáhat soudní cestou.

Veškeré odpovědi se po skončení soutěže stávají majetkem organizátora, který si vyhrazuje právo nakládat s nimi podle vlastního uvážení a použít je ke svým marketingovým účelům bez dalšího souhlasu účastníka. Uveřejněním odpovědi (odpovědí) poskytuje účastník soutěže organizátorovi právo využívat je všemi zákonem dovolenými způsoby užití i pro účely organizátora, a to na neomezenou dobu.

Tato pravidla jsou platná ode dne vyhlášení.

V Praze dne 9. 12. 2016