Soutěže

Pravidla soutěže ČESKÉ DŘEVĚNÉ VÁNOCE 2016

1. Organizátor

PEFC Česká republika, zájmové sdružení právnických osob, se sídlem Bělohorská 274/9, 169 00 Praha 6, IČ: 70943249, zapsaná v registru Magistrátu hlavního města Prahy s číslem registračním 17/09 (dále jen „Organizátor“) pořádá soutěž s názvem “ České dřevěné Vánoce 2016″ (dále jen „Soutěž“).

2. Specifikace soutěže

Soutěž je určena všem soutěžícím, kteří splní podmínky udané v pravidlech soutěže.

3. Termín trvání soutěže

Doba trvání soutěže je od 12. 12. 2016 do 24. 12. 2016 včetně. Soutěž probíhá v několika herních kolech – vždy dle informací na www.facebook.com/drevenevanoce a na webu www.drevenevanoce.cz/souteze/.

4. Účastníci

Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 10 let, která je, nebo která se stane, fanouškem stránky www.facebook.com/drevenevanoce a odpoví na soutěžní otázku v komentářích pod postem se soutěžní otázkou na www.facebook.com/drevenevanoce, zároveň tímto každý účastník vyjadřuje souhlas s pravidly soutěže.

5. Mechanismus soutěže

Soutěž probíhá v několika herních kolech.

Soutěžní otázky jednotlivých soutěžních kol budou zveřejňovány na facebook stránce www.facebook.com/drevenevanoce počínaje 12. prosincem 2016 a konče 24. prosincem 2016 včetně.

Výhercem se stane ten účastník, jehož odpověď na soutěžní otázku bude nejblíže skutečnosti. V případě shodných odpovědí na soutěžní otázku vyhrává ten, jehož odpověď byla vložena jako první.

Na konci každého soutěžního kola zveřejníme výherce na stránkách www.facebook.com/drevenevanoce.

6. Výhry

Výhrou v každém soutěžním kole během pracovního týdne je věcná cena, konkrétně kalendář na rok 2017 od organizace PEFC ČR a pro každého výherce víkendových částí soutěže výhru představuje Velká kniha o dřevě od Martina Patřičného.

Každý výherce bude kontaktován a požádán o doplnění příjmení a adresy bydliště pro zaslání výhry. Pokud výherce potřebné údaje nedodá do 10 dnů, ztrácí na výhru nárok.

Výhry budou výhercům po domluvě předány osobně nebo zaslány doporučenou zásilkou, a to nejpozději do 31. 1. 2017.

7. Všeobecné podmínky

Podrobné informace mohou zájemci o soutěž získat na internetových stránkách www.drevenevanoce.cz/souteze.

Organizátor si vyhrazuje právo změnit podmínky či pravidla této soutěže, případně akci zastavit, přerušit či odložit.

Účastníci se soutěže účastní s vědomím, že nemohou požadovat výhry v celkovém rozsahu ani v jednotlivých případech ve vyšší hodnotě nebo ve větším množství, než jaké určí organizátor, ani nejsou oprávněni požadovat na místo výher peněžité plnění.

Organizátor si vyhrazuje právo posoudit jednotlivé sporné situace nastalé v průběhu soutěže.

Výhry nelze vymáhat soudní cestou.

Veškeré odpovědi se po skončení soutěže stávají majetkem organizátora, který si vyhrazuje právo nakládat s nimi podle vlastního uvážení a použít je ke svým marketingovým účelům bez dalšího souhlasu účastníka. Uveřejněním odpovědi (odpovědí) poskytuje účastník soutěže organizátorovi právo využívat je všemi zákonem dovolenými způsoby užití i pro účely organizátora, a to na neomezenou dobu.

Tato pravidla jsou platná ode dne vyhlášení.

V Praze dne 9. 12. 2016

Mohlo by se Vám také líbit

Žádné komentáře

KOMENTUJ