1. Organizátor

PEFC Česká republika, zájmové sdružení právnických osob, se sídlem Bělohorská 274/9, 169 00 Praha 6, IČ: 70943249, zapsaná v registru Magistrátu hlavního města Prahy s číslem registračním 17/09 (dále jen „Organizátor“) pořádá soutěž s názvem “ České dřevěné Vánoce 2018″ (dále jen „Soutěž“).

2. Specifikace soutěže

Soutěž je určena lesním školkám, které splní podmínky udané v těchto pravidlech.

3. Termín trvání soutěže

Doba trvání je od 1. 11. 2018 do 15. 12. 2018 včetně. Soutěž probíhá ve dvou herních kategoriích.

4. Účastníci

Soutěže se může zúčastnit každá lesní školka prostřednictvím výstupů realizovanými dětmi z této lesní školky. Účastník zapojením do soutěže vyjadřuje souhlas s těmito pravidly a zveřejněním svého výtvoru včetně případných fotek dětí na Facebooku a na Webu.

5. Mechanismus soutěže

Předmět soutěže:

Libovolné zpracování tématu  „Jak si představujete České dřevěné Vánoce?“

Vyhodnoceny budou dvě kategorie:

 • Nejvíce lajků na FB (oceněny budou 3 nejlajkovanější příspěvky).
 • Cena odborné poroty, která na základě kreativity, nápadu a originality vybere další tři vítěze

Uzávěrka je 15. 12. 2018. Vyhodnocení proběhne do 20. 12. 2018.

Zapojení do soutěže:

 1. Staňte se fanouškem Facebookové stránky Dřevěné Vánoce.
 2. Svou fotografii nebo video vložte na tuto Facebookovou stránku (jako příspěvek nebo komentář k postu o soutěži).
 3. Příspěvek označte hashtagem #soutez2018CDV.
 4. Pošlete své dílo i na adresu drevenevanoce@ptl.cz

A pak už jen čekejte, jak se umístíte.

6. Výhry

Pro čtyři výherce jsou připraveny věcné ceny od sponzora soutěže – organizace PEFC ČR, jimiž jsou hodnotné pomůcky pro výuku lesní pedagogiky přímo v lese.

Ceny veřejnosti:

 1. místo

   

  Stolni_dendrofon

 2. místo

  Frotaz_dreviny_01

 3. místo

  Frotaz_dreviny_02

Ceny odborné poroty

 1. místo

  Sada_puzzle_savci

 2. místo

  Pexeso_klasicke

 3. místo

Razitka

Každý výherce bude kontaktován a požádán o doplnění příjmení a adresy bydliště pro zaslání výhry. Pokud výherce potřebné údaje nedodá do 10 dnů od vyzvání, ztrácí na výhru nárok.

Výhry budou výhercům po domluvě předány osobně nebo zaslány doporučenou zásilkou, a to nejpozději do 20. 12. 2018.

7. Všeobecné podmínky

Organizátor si vyhrazuje právo změnit podmínky či pravidla této soutěže, případně akci zastavit, přerušit nebo odložit.

Účastníci se soutěže účastní s vědomím, že nemohou žádat výhry v celkovém rozsahu ani v jednotlivých případech ve vyšší hodnotě nebo ve větším množství, než jaké určí organizátor, a také nejsou oprávněni požadovat na místo výher peněžité plnění.

Organizátor si vyhrazuje právo posoudit jednotlivé sporné situace nastalé v průběhu soutěže.

Výhry nelze vymáhat soudní cestou.

Veškeré fotografie se po skončení soutěže stávají majetkem organizátora, který si vyhrazuje právo nakládat s nimi podle vlastního uvážení a použít je ke svým marketingovým účelům bez dalšího souhlasu účastníka, a to na neomezenou dobu.

Tato pravidla jsou platná ode dne vyhlášení.

V Praze dne 22. 10. 2018